وکیل متخصص در دعاوی الزام به فک رهن

فک رهن چیست و وکیل متخصص ملکی کیست؟


الزام به فک رهن چیست؟

الزام به فک رهن ملک  یکی از دعاوی ملکی می باشد. که معمولا یک وکیل ملکی با این قبیل پرونده ها زیاد درگیر می شود. اگراین دعوابه درستی اقامه نشود و مراحل قانونی به درستی صورت نگیرد ، این دعاوی نتیجه مطلوب را نخواهد داشت. از این رو در این مقاله ضمن بررسی اینکه فک رهن چیست ، به بررسی کامل دعوی مربوطه و همینطور بیان مراحل قانونی آن  و در نهایت لزوم مشاوره حقوقی با یک وکیل پایه یک دادگستری در طرح این دعوا پرداخته می شود.

الزام به فک رهن در لغت

برای بررسی بهتر معنی الزام به فک رهن دو تعریف زیر را ارائه می دهیم:

 • عقد رهن : رهن، عقدی است که به‌موجب آن، شخصی مالی را برای وثیقه یا ضمانت به شخص دیگری می‌دهد. به شخص رهن دهنده، راهن و به رهن گیرنده، مرتهن و به مالی که در رهن گذاشته می‌شود، مال مرهونه میگویند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد.
 • فک رهن : فک رهن به معنای خارج شدن عین مرهونه از حالت رهن که در اختیار نهادی دیگر؛ مانند بانک است. که به 3 طریق انجام می شود:فک رهن به سه روش زیر انجام می‌شود: پرداخت دین از طرف راهن و ابراء دین توسط مرتهن نسبت به اموال نزد راهن و صرف‌نظر کردن مرتهن از مال مرهونه

دعوی الزام به فک رهن

دعوای الزام به فک رهن ملک، در مواردی طرح می گردد که با وجود بازپرداخت دین یا وام، از سمت راهن، مرتهن، از آزادسازی ملکی که عین مرهونه بوده، خودداری می نماید . در این دعاوی، خواهان شخصی است که تقاضای فک رهن ملک را دارد و خوانده نیز شخصی می‌باشد که مطابق قانون یا بر اساس قرارداد، متعهد به فک رهن شده و مالک رسمی مال مرهونه می‌باشد.

انواع دعوای الزام به فک رهن

الزام به فک رهن به صورت دعوای مستقل یا دعوای ملزم به تنظیم سند مطرح می‌شود که در این قسمت به توضیح آنها میپردازیم:

دعوای فک رهن مستقل:

در این حالت، راهن متعهد به پرداخت دین خود در مدت‌ زمان مشخصی است تا یکی از اموال خود را که نزد مرتهن است را آزاد کند. حال اگر راهن اقدام به پرداخت تمامی دیون خود کند، اما مرتهن به هر دلیلی به تعهد خود مبنی بر فک رهن عمل نکند، دعوای الزام به فک رهن علیه مرتهن مطرح می‌شود.

دعوای فک رهن ملزم به تنظیم سند رسمی:

این دعاوی در مورد سازندگان املاک مطرح می‌شود. در این دعاوی، سازندگان قبل از فروش ملک ، با گرو گذاشتن آن نزد بانک، اقدام به دریافت وام می‌نمایند. سپس با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل می‌کنند و تعهد می‌دهند که در مهلت زمان معین‌شده در قولنامه، ضمن فک رهن مال مرهونه از بانک، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کنند.در صورت عدم انجام تعهد دعوای الزام به فک رهن مطرح می شود.

شروط طرح دعوا الزام به فک رهن

برای اینکه راهن، بتواند، اقدام به طرح دعوای الزام به فک رهن ملک نماید، باید شرایطی داشته باشد. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص شرایط طرح این دعوا دربرخی حالات که ملک در رهن رفته و از رهن، خارج نشده، صحبت کنیم که به شرح زیر است: 

شرایط طرح دعوا در مواردی که مرتهن، از فک رهن، خودداری می کند:
 • راهن، مدارک لازم جهت طرح دعوا را داشته باشد.
 • راهن، دین را که به جهت آن، اقدام به سپردن ملک، به عنوان وثیقه، نموده است را در موعد مقرر، به مرتهن، پرداخت نموده باشد.
 • راهن، از اهلیت قانونی ، برای طرح دعوای الزام به فک رهن ملک  برخوردار باشد. 
 • مرتهن، با وجود بازپرداخت دین، توسط راهن، از فک رهن ملک که عین مرهونه است، خودداری نماید.
شروط طرح دعوا در مواردی که سازنده، در قرارداد مشارکت در ساخت، از فک رهن، خودداری می کند:
 • سازنده، از خروج ملک در رهن بانک، امتناع کند.
 • سازنده، ملک را در رهن بانک داده باشد.
 • خریدار، از قرارداد خرید ملک رهنی از فروشنده، برخوردار باشد.
شرایط طرح دعوا در مواردی که فروشنده، از فک رهن ملک، خودداری می کند:
 • فروشنده، در موعد مقرر در قرارداد، نسبت به فک رهن ملک، اقدام نکند.
 • مالکین، قرارداد مشارکت در ساخت را داشته و مشروعیت جهت و معین بودن موضوع قرارداد، محرز باشد.

در ادامه مقاله، قصد داریم، درباره مراحل و نحوه طرح دعوا الزام به فک رهن ، صحبت کنیم و بگوییم که متقاضی طرح دعوا باید چه مراحلی را طی نماید و اساسا مرجع صالح برای طرح این دعوا کجا خواهد بود؟


وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی با داشتن تجربه و دانش کافی در امور مربوط به املاک ، برای مشاوره سریع و رایگان کلیک کنید: 09124478815


مرجع صالح برای رسیدگی

شاید سوال شما هم باشد که ، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا ، کدام دادگاه است؟

برای پاسخ به این سوال باید، به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه کنیم.

این ماده قانونی مقرر می دارد: “دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می‌ شود که مال غیرمنقول، در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده، در آن حوزه، مقیم نباشد.”

بر اساس این ماده، باید گفت: کلیه دعاوی مربوط به املاک، اعم از دعوی الزام به فک رهن ، در دادگاهی محل وقوع ملک، اقامه می‌شود.

مراحل قانونی

این که مراحل قانونی الزام به فک رهن ملک به درستی انجام گیرد ، بسیار جائز اهمیت است. چراکه اگر مراحل قانونی به درستی انجام نشود، این دعوا ممکن است نتیجه مطلوب را در برنداشته باشد.

مراحل قانونی فک رهن ملک بدین صورت است که بایستی جهت اقامه دعوا ، دادخواست الزام به فک رهن تنظیم و ثبت گردد. دادگاه در زمان مقرر به موضوع رسیدگی و حکم صادر می نماید. چنانچه خواسته خواهان با اسناد و مدارک صحیح اقامه و طرح شده باشد، حکم خواسته شده و مطلوب صادر می گردد . همچنین بر علیه محکوم علیه اجراییه صادر می شود. چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر به اجراییه ترتیب اثر ندهد امکان توقیف اموال وی وجود دارد.

مستندات قانونی مربوطه

در پرونده های مربوط به الزام به فک رهن با مراجعه به برخی مواد قانونی ، می توانید آگاهی نسبی بر ماجرا پیدا کنید. این مواد قانونی عبارت اند از:

 • مواد ۲۲۰ الی ۲۲۲ قانون مدنی
 • مواد ۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی
 • مواد ۲۶۷ و ۷۷۱ قانون مدنی
 • مواد ۴۷ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
نکات مهم حقوقی در الزام به فک رهن
 • این دادخواست در خصوص ملکی که در بازداشت است، مانعی نداشته و با ماده ۵۶ قانون اجرای احکام، مغایر نیست.
 • درصورتی‌ که شخصی قبل از طرح دعوا بدهی متعهد به مرتهن را بدون اذن او پرداخت کند، امکان مراجعه به مدیون و دریافت مبلغ پرداختی جهت فک رهن را ندارد.
 • در مواقعی که فروش ملک با کسب اجازه از مرتهن صورت گرفته و درصورتی‌که خریدار بتواند پس از خرید، رضایت مرتهن را جلب کند، دیگر به طرح دعوی الزام به فک رهن به عنوان مقدمه انتقال سند نیازی نمی‌باشد.
 • این موضوع می‌تواند با استناد به قرارداد مشارکت در ساخت یا قرارداد بیع و امثال آن‌ها باشد.
 • درصورتی‌که شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک، شکایتی داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به‌صورت غیرقانونی تنظیم‌شده است، باید دادخواست ابطال سند رسمی مطرح کند و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نمی‌باشد.

وکیل پایه یک برای الزام به فک رهن

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی ، می تواند شما را در جریان الزام به فک رهن ملک یاری کند تا علاوه بر حصول نتیجه مطلوب ، در وقت و هزینه شما نیز صرفه جویی شود. برای تماس با بهترین وکیل ملکی متخصص کلیک کنید:

09124478815

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *